Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Mai Khanh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/maikhanhvc
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Tiến Nam, Trương Quang Trung
Đã đưa lên 58 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1424 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này