Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Mai Khanh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

English 8 Unit4.2

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mai Khanh (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:05' 17-02-2009
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
I. Vocabulary:
foolish (adj):
ngốc nghếch.
greedy (adj):
tham lam.
(to) lay/ laid
đẻ trứng .
(to) sell/ sold
bán
(to) cut open
mổ.
They are golden eggs
1.A farmer lived a hard life with his family.

2.His chickens laid many eggs.

3. One of his chicken laid a gold egg.

4.He cut open all the chicken to find more gold eggs.

5.There were some more gold eggs for the farmer.
True or False?
F .(He had a comfortable life.)
T
T
T
F.( There were no more eggs).
II. Listen.
Don’t kill chickens.

Don’t be foolish and greedy.

Be happy with what you have.

It’s difficult to find gold.

*Choose the most suitable moral lesson.
Play video games
Play catch
Past and present
2. Use:
đó t?ng / đó thu?ng hay...diễn tả thói quen trong quá khứ.
1. Example:
3.Form:
(+) S + used to + v….
Eg: Children used to play traditional games, but now they play modern games
III. Speak.
- Used to:
Live in cottages
/ small houses
Past and present
Live in / big/ modern houses
walk ( in bare feet )
Go / travel by motor
Past and present
Work on the farm
Work in factories.
Past and present
1.People used to walk . Now they can go by car.
1.People used to live in small houses / cottages. Now they
live in big / modern houses.

TALK ABOUT THE PICTURES
2 .People used to walk. Now they can go by motor / car / plane...
3 .People used to work hard all the time. Now they have a
lot of time for entertainment.
4 .Most children used to stay at home. Now they all go to school.
5 .Children used to play traditional games ( hide & seek , catch . ...) . Now they have a lot of modern games ( video games... )
Tell your partner about things you used to do last year.
Eg: Last year I used to get up late.
Now, I get up early and do morning exercise.
1.Make 5 sentences with “ USED TO “ 2 .Write sentences of SPEAKING / P. 40 on your notebooks.
3. Exercise 4 / P. 45
Last year, I used to get up early.
Last year, Minh used to get up early and I used to walk to school.
Last year, Minh used to get up early, Lan used to walk to school and I used to...
Lan
Minh
Avatar

Nhật Trường chào chủ nhà.

hinhdong003

 
Gửi ý kiến