Photo
Họ và tên Nguyễn Thành Chung
Giới tính Nam
Website http://chungthcskn.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kỳ Long
Quận/huyện Thị xã Kỳ Anh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 446988 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Nhật Trường
Giới tính Nam
Website http://sunrise1582.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 105204 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Hoàng Minh
Giới tính Nam
Website http://hohoangminh1965.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Biên 2
Quận/huyện Thị xã Ngã Năm
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 139622 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Trung Triệu
Giới tính Nam
Website http://trieuvan76.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Tân
Quận/huyện Huyện Kim Sơn
Tỉnh/thành Ninh Bình
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 140887 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Kinh Hoàng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoanggvtoan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Bắc Bình
Quận/huyện Huyện Bắc Bình
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Toán học
Điểm số 24847 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Văn Diễn
Giới tính Nam
Website http://phandienvl.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hải Trường
Quận/huyện Huyện Hải Lăng
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 40031 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Văn Khánh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phamvankhanh2009
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sơn Nguyên
Quận/huyện Huyện Sơn Hòa
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 14610 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Đình Hải
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/trandinhhaik3
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Gio Linh
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 13726 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Bích Thuận
Giới tính Nữ
Website http://cuunon2009.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mầm non Bán công Sơn ca
Quận/huyện Huyện Đức Hòa
Tỉnh/thành Long An
Điểm số 209855 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thủy Tùng
Giới tính Nam
Website http://phamtung.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hiếu Giang
Quận/huyện Thành phố Đông Hà
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 40618 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Ngọc Thạch
Giới tính Nam
Website http://thachle.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trần Quốc Toản
Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 413017 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Trường Vĩnh
Giới tính Nam
Website http://truongvinh1978.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hiền Ninh
Quận/huyện Huyện Quảng Ninh
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Toán học, Hóa học, Sinh học, Tin học
Điểm số 13762 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Hồng Thư
Giới tính Nam
Website http://thuart.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Tri Phương
Quận/huyện Thành phố Đông Hà
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 22664 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Mạnh Điệp
Giới tính Nam
Website http://vumanhdiepln.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồi Ngô
Quận/huyện Huyện Lục Nam
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 319255 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ung Minh Son
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ungminhsolo
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp
Quận/huyện Huyện Tân Phước
Tỉnh/thành Tiền Giang
Chuyên môn Toán học
Điểm số 47282 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Bửu Khánh
Giới tính Nam
Website http://nguyenkhanh58.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Song Thuận
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Tiền Giang
Điểm số 26433 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Thương Huyền
Giới tính Nữ
Website http://thuonghuyen77.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Vĩnh Lâm
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 28855 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Hải Yến
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trãi
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trãi
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Hiếu
Giới tính Nam
Website http://diendan-cntt.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Xuân Hùng
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 15518 (xem chi tiết)