Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Mai Khanh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

English Unit2.5

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mai Khanh (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:39' 17-02-2009
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
* Using "Wish sentence" to rewrite:
1. I don`t have a brother.
I............................................................
2. I`m sorry I`m not a doctor.
I............................................................
3. Mary speaks Vietnamese very badly.
Mary ...............................................
4. Lan doesn`t like this book.
I........................................................
5. No one can answer this question.
They.............................................
wish I had a brother.
wish I were a doctor.
wishes she spoke Vietnamese well.
wish Lan liked this book
wish they could answer this question.
Unit 2: CLOTHING
Lesson 5: write
I. New words:
argument
Lô gic
- an
- logical
động viên, khích lệ
(a)
encourage
Sự tự do
- to
Mang tên
- freedom
Tự hào
- to
bear
- proud of
(a)
- practical
(a)
(a)
- equal
Thực tiển
Bình đẳng
Sự tranh luận
(n)
* Listen to the tape and read the text:
My opinion is that secondary school students should wear casual clothes.
Firstly, casual clothes make students feel comfortable and lovely.
Secondly, wearing casual clothes gives students freedom of choice. They have rights to choose sizes, colors, and fashions of clothes that they love.
Thirdly, casual clothes make students feel self-confident when they are in their favorite clothes.
Finally, casual clothes make school more colorful, lively and beautiful.
In conclusion, students in secondary schools should wear casual clothes because they are convenient and comfortable.
II. Writing:
V. Homework:
Learn the new words by heart.
- Read the text as much as possible.
Do the exercises 9 on pages 19 (Workbook).
- Prepare Lesson 6 Language focus for the next period.
 
Gửi ý kiến